gezegenevi27@gmail.com

0342 338 82 02 - 0507 449 30 17

STEM Atölyesi

STEM Atölyemizde; Eğitiminin Temel Amaçlarının İlki, Öncelikle Öğrencilerin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Gibi Disiplinlerdeki Temel Bilgi Düzeylerini Artırarak, Günlük Yaşamlarında Yaratıcı Çözümler Uygulamalarını Sağlamak. Özet Olarak Bu Eğitim Modeli, Öğrencilere Erken Yaşta Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Problem Çözme Yetileri Aktararak, Toplumun Üretkenlik ve Sorumluluk Becerilerini Artırmayı Bu Atölyemizde Hedefliyoruz.

To Top ↑